8 MySQL to PostgreSQL

przez daxstec

9 Funkcja i transakcje

przez Rafik83

12 Zapytanie dynamiczne

przez Rafik83

13 Cursor loop

przez Rafik83

17 SUM in postgres

przez Rafik83

18 pytania zagnieżdzone

przez saurus

19 select distinct ... where

przez przesq

21 Problem z zapytaniem

przez Swirek

22 jak zmienić plan

przez roku

27 group by

przez dartagnan

29 wyswietlanie indeksów bazy

przez Krzysiekpz