1

Temat: COUNT i GROUP BY daje puste pola

Witam, mam problem który wygląda następująco: Mam zapytanie w postaci:

SELECT 
 CASE 
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'kuj.-pom%' THEN 'kujawsko - pomorskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'war.-maz%' THEN 'warmińsko - mazurskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'podlaskie%' THEN 'podlaskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'pomorskie%' THEN 'pomorskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'dolnośląskie%' THEN 'dolnośląskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'lubelskie%' THEN 'lubelskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'wielkopolskie%' THEN 'wielkopolskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'mazowieckie%' THEN 'mazowieckie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'opolskie%' THEN 'opolskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'śląskie%' THEN 'śląskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'łódzkie%' THEN 'łódzkie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'świętokrzyskie%' THEN 'świętokrzyskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'zach.-pom%' THEN 'zachodnio - pomorskie'
  WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'malopolskie%' THEN 'małopolskie'
  ELSE jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona 
 END, 
 COUNT (jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE '%_dz') AS Dzieci,
 COUNT (jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE '%_d') AS Dorosli
FROM 
 public.pacjenci, 
 public.przyjecia, 
 public.jednostki_organizacyjne
WHERE 
 przyjecia.id_jednostki_organizacyjnej = jednostki_organizacyjne.id AND
 przyjecia.id_pacjenta = pacjenci.id
 AND jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE '%ZDLR%'
GROUP BY jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona
ORDER BY nazwa_skrocona

które daje w wyniku:

  nazwa_skrocona   | dzieci | dorosli 
-----------------------+--------+---------
 dolnośląskie     |   9 |    9
 dolnośląskie     |   64 |   64
 kujawsko - pomorskie |   13 |   13
 kujawsko - pomorskie |   45 |   45
 lubelskie       |   33 |   33
 lubelskie       |   5 |    5
 łódzkie        |   30 |   30
 łódzkie        |   4 |    4
 małopolskie      |   3 |    3
 małopolskie      |   59 |   59
 mazowieckie      |   57 |   57
 mazowieckie      |   14 |   14
 opolskie       |   8 |    8
 opolskie       |   6 |    6
 podlaskie       |   5 |    5
 śląskie        |   11 |   11
 śląskie        |   2 |    2
 świętokrzyskie    |   19 |   19
 warmińsko - mazurskie |   55 |   55
 warmińsko - mazurskie |   9 |    9
 wielkopolskie     |   4 |    4
 wielkopolskie     |   21 |   21
 zachodnio - pomorskie |   1 |    1
 zachodnio - pomorskie |   16 |   16
(24 rows)

Problem polega na tym, że zlicza mi wszystkie występienia a nie te, o które mi chodzi (czyli gdzie w "nazwa_skrocona" na końcu występuje '_dz' lub '_d'.
Jak powinno wyglądać prawidłowe zapytanie?

2

Odp: COUNT i GROUP BY daje puste pola

To chyba powinno wyglądać tak

SELECT
  CASE
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'kuj.-pom%' THEN 'kujawsko - pomorskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'war.-maz%' THEN 'warmińsko - mazurskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'podlaskie%' THEN 'podlaskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'pomorskie%' THEN 'pomorskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'dolnośląskie%' THEN 'dolnośląskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'lubelskie%' THEN 'lubelskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'wielkopolskie%' THEN 'wielkopolskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'mazowieckie%' THEN 'mazowieckie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'opolskie%' THEN 'opolskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'śląskie%' THEN 'śląskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'łódzkie%' THEN 'łódzkie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'świętokrzyskie%' THEN 'świętokrzyskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'zach.-pom%' THEN 'zachodnio - pomorskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'malopolskie%' THEN 'małopolskie'
    ELSE jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona
  END,
  SUM (case when jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE '%_dz' then 1 else 0 end) AS Dzieci,
  SUM (case when jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE '%_d' then 1 else 0 end) AS Dorosli
FROM
  public.pacjenci,
  public.przyjecia,
  public.jednostki_organizacyjne
WHERE
  przyjecia.id_jednostki_organizacyjnej = jednostki_organizacyjne.id AND
  przyjecia.id_pacjenta = pacjenci.id
  AND jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE '%ZDLR%'
GROUP BY CASE
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'kuj.-pom%' THEN 'kujawsko - pomorskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'war.-maz%' THEN 'warmińsko - mazurskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'podlaskie%' THEN 'podlaskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'pomorskie%' THEN 'pomorskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'dolnośląskie%' THEN 'dolnośląskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'lubelskie%' THEN 'lubelskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'wielkopolskie%' THEN 'wielkopolskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'mazowieckie%' THEN 'mazowieckie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'opolskie%' THEN 'opolskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'śląskie%' THEN 'śląskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'łódzkie%' THEN 'łódzkie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'świętokrzyskie%' THEN 'świętokrzyskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'zach.-pom%' THEN 'zachodnio - pomorskie'
    WHEN jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona LIKE 'malopolskie%' THEN 'małopolskie'
    ELSE jednostki_organizacyjne.nazwa_skrocona
  END
ORDER BY nazwa_skrocona

3

Odp: COUNT i GROUP BY daje puste pola

Dziękuję, dokładnie o to chodziło.
Pozdrawiam.