1

Temat: select distinct ... where

Mam przykładową tabele:

tab1

id
id_tab2
id_tab3
rok
suma1
suma2
suma3

i potrzebuję wybrać unikalne id_tab2 spełniające warunek, że suma1+suma2+suma3>0 where (przykładowo)
rok = 2012 and id_tab3=8

2

Odp: select distinct ... where

Wystarczy:

Select id_tab2 From tab1 Where suma1 + suma2 + suma3 > 0 And rok = 2012 And id_tab3 = 8 Group By id_tab2;

Ew. możesz użyć distincta (w wersji, której używam teraz tj. 8.1 robi dodatkowo iimplicit sortowanie), poniżej porównanie dla 100 000 losowych wierszy:

Explain Analyze Select Distinct id_tab2 From tab1 Where suma1 + suma2 + suma3 > 0 And rok = 2012 And id_tab3 = 8;
                           QUERY PLAN                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Unique (cost=32898.61..32898.65 rows=1 width=4) (actual time=585.861..599.229 rows=21 loops=1)
  -> Sort (cost=32898.61..32898.63 rows=9 width=4) (actual time=585.858..594.046 rows=28907 loops=1)
     Sort Key: id_tab2
     -> Seq Scan on tab1 (cost=0.00..32898.46 rows=9 width=4) (actual time=0.039..518.839 rows=28907 loops=1)
        Filter: ((((suma1 + suma2) + suma3) > 0) AND (rok = 2012) AND (id_tab3 = 8))
 Total runtime: 599.917 ms
(6 rows)

Explain Analyze Select id_tab2 From tab1 Where suma1 + suma2 + suma3 > 0 And rok = 2012 And id_tab3 = 8 Group By id_tab2 Order by id_tab2;
                           QUERY PLAN                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sort (cost=32898.51..32898.51 rows=1 width=4) (actual time=527.562..527.564 rows=21 loops=1)
  Sort Key: id_tab2
  -> HashAggregate (cost=32898.49..32898.50 rows=1 width=4) (actual time=527.532..527.539 rows=21 loops=1)
     -> Seq Scan on tab1 (cost=0.00..32898.46 rows=9 width=4) (actual time=0.037..517.137 rows=28907 loops=1)
        Filter: ((((suma1 + suma2) + suma3) > 0) AND (rok = 2012) AND (id_tab3 = 8))
 Total runtime: 527.613 ms
(6 rows)

Explain Analyze Select id_tab2 From tab1 Where suma1 + suma2 + suma3 > 0 And rok = 2012 And id_tab3 = 8 Group By id_tab2;
                         QUERY PLAN                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HashAggregate (cost=32898.49..32898.50 rows=1 width=4) (actual time=526.200..526.207 rows=21 loops=1)
  -> Seq Scan on tab1 (cost=0.00..32898.46 rows=9 width=4) (actual time=0.039..515.914 rows=28907 loops=1)
     Filter: ((((suma1 + suma2) + suma3) > 0) AND (rok = 2012) AND (id_tab3 = 8))
 Total runtime: 526.250 ms
(4 rows)

Ostatnio edytowany przez gszpetkowski (2011-12-15 18:05:43)