1

Temat: Problem z utworzeniem funkcji i wyzwalacz

Witam. Dostałem za zadanie utworzenie funkcji i wyzwalacza, które sprawdzą jakie są jeszcze płyty z tego samego gatunku co wypożyczana.

create function pozostale() returns trigger
language plpgsql
as
' begin
select tytul from plyta where wypozyczenie.co_wypozyczyl=plyta.numer and plyta.gatunek = gatunek.id_gatunku;
return new;
end; ';

create trigger pozostaleplyty after insert on wypozyczenie for each statement execute procedure pozostale();

I mam że po każdym wpisaniu do tabeli wypozyczenie elemntu powinien się wyświetlać. Dodam że mam tabele wypozyczenie gdzie są dane kto_wypozyczyl, co_wypozyczył i data, potem jest płyta gdzie są kolumny numer, tytuł i gatunek oraz gatunek gdzie jest numer i nazwa gatunku. Wyrzuca mi błąd brakująca klauzula from dla tabeli wypozyczenie. Z góry dziękuje za pomoc.

Ostatnio edytowany przez Virtual (2015-05-13 19:06:07)